Członkowie UKN

UCZELNIA IMIĘ I NAZWISKO
Uniwersytet w Białymstoku prof. dr hab. Izabela Święcicka

Prorektor ds. nauki

Tel: (85) 745 79 00
fax:  (85) 745 79 04

prorektor.nauka@uwb.edu.pl

SPECJALNOŚĆ:
biologia-mikrobiologia
izabela_swiecicka_uwb
Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie prof. dr hab. Radosław Dobrowolski

Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej

Tel: (81) 537 52 05

prorekt@poczta.umcs.lublin.pl

SPECJALNOŚĆ: geografia
– geografia fizyczna, geomorfologia, paleogeografia czwartorzędu
dobrowolski_umcs
Uniwersytet Gdański prof. dr hab. Piotr Stepnowski

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą

Tel: (58) 523 20 41
fax (58) 523 24 37

rektor_nauka@ug.edu.pl

 SPECJALNOŚĆ: nauki chemiczne
-chemia analityczna, chemia środowiska, gospodarka odpadami
pstepnowski_uwg
Uniwersytet Jagielloński prof. dr hab. Stanisław Kistryn

Prorektor ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych

Tel: (12) 663 11 42
(12) 663 12 50
fax: 12 422 66 65

prorektor.nauka@uj.edu.pl

SPECJALNOŚĆ: fizyka
-doświadczalna fizyka jądrowa,
fizyka cząstek elementarnych
s_kistryn_uj
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach dr hab. Michał Arabski , prof. UJK

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą

Tel: (41) 349 72 04

Prorektor.ds.Nauki@ujk.edu.pl

prof. dr hab. Marek Przeniosło zrezygnował z pełnienia funkcji prorektora

SPECJALNOŚĆ: biologia –  biochemia, biofizyka

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy prof. dr hab. Jarosław Burczyk

Prorektor ds. Nauki

Tel:  (52) 34 19 180
Faks:  (52) 34 19 184

burczyk@ukw.edu.pl

 SPECJALNOŚĆ: biologia-genetyka populacyjna

burczyk_ukw

Uniwersytet Mikołaja Kopernika prof. dr hab. Jacek Kubica

Prorektor ds. Badań Naukowych

Tel: (56) 611-42-28
fax  (56) 654-29-44

prorektor-Kubica@umk.pl

SPECJALNOŚĆ: medycyna-choroby wewnętrzne, kardiologia

w_kubica_umk

Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II dr hab. Iwona Niewiadomska, prof. KUL

Prorektor ds. Nauki i Kształcenia
(początek kadencji od dnia 7 grudnia 2017 roku)

Tel: (81) 445 41 17;

prorektor3@kul.pl

SPECJALNOŚĆ: patologia społeczna, psychologia sądowa, psychologia psychoprofilaktyki, psychoprofilaktyka
Uniwersytet Łódzki prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska

Prorektor ds. Nauki

Tel: (42) 635 40 04

pronauka@uni.lodz.pl;

elzbietz@biol.uni.lodz.pl

SPECJALNOŚĆ: biologia
-antropologia
zadzinska_ul
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza prof. dr hab. Ryszard Naskręcki

Prorektor ds. nauki i współpracy
międzynarodowej

Tel: (61) 829 43 67

ryszard.naskrecki@amu.edu.pl

SPECJALNOŚĆ: fizyka
-fizyka doświadczalna, fotofizyka, spektroskopia molekularna, spektroskopia optyczna
Uniwersytet Opolski prof. dr hab. Janusz Słodczyk

Prorektor ds. nauki i finansów

Tel: (77) 541 59 03/04/05
fax: (77) 54 16 000

rektorat@uni.opole.pl

SPECJALNOŚĆ: architektura i urbanistyka-geografia ekonomiczna, planowanie przestrzenne

slodczyk_uo

Uniwersytet

Rzeszowski

prof. dr hab. Marek Koziorowski

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą

Tel: (17) 872 10 13

prorektordsnauki@ur.edu.pl

mkozioro@ur.edu.pl

SPECJALNOŚĆ: nauki weterynaryjne – endokrynologia rozrodu, fizjologia zwierząt

prof_koziorowski_urz

Uniwersytet Szczeciński prof. dr hab. Marek Górski

Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej

Tel: (91) 444 1155
tel./fax: (91) 444 1199

pronauk@univ.szczecin.pl

SPECJALNOŚĆ: nauki prawne
-prawo administracyjne, prawo ochrony środowiska
m_gorski_usz
Uniwersytet Śląski prof. zw. dr hab. Andrzej Noras

Uniwersytet Śląski

Tel: (32) 359 14 10, 359 20 30
fax: (32) 359 20 35

andrzej.noras@us.edu.pl

 SPECJALNOŚĆ: nauki filozoficzne –
filozofia niemiecka, historia
filozofii nowożytnej i współczesnej
noras_us
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie prof. dr hab. Jerzy Jaroszewski

Prorektor ds. nauki

Tel: (89) 523-35-67, 34-60
tel./fax: (89) 524 04 08

jerzyj@uwm.edu.pl

zmorze@uwm.edu.pl

 SPECJALNOŚĆ: nauki weterynaryjne-farmakologia, fizjologia zwierząt

Uniwersytet Warszawski dr. hab. Maciej Duszczyk

Prorektor ds. naukowych

Tel: (22) 55 20 350,
fax 22 55 24 021

prorektornauka@adm.uw.edu.pl

m.duszczyk@uw.edu.pl

 SPECJALNOŚĆ: nauki o polityce
– integracja europejska, migracje,
polityka społeczna
maciej-duszczyk_uw
Uniwersytet Wrocławski prof. dr hab. Iwona Bartoszewicz

Prorektor ds. nauki

Tel: (71) 344 73 66, 71 375 22 70

prorektor.nauka@uwr.edu.pl

iwona.bartoszewicz@uwr.edu.pl

 SPECJALNOŚĆ: nauki filologiczne
– filologia germańska, językoznawstwo niemieckie
iwona_bartoszewicz_uwr
Uniwersytet Wrocławski prof. dr hab. Jan Burdukiewicz

Prorektor ds. współpracy z zagranicą i projektów międzynarodowych

tel. (71) 375 22 70

prorektor.zagranica@uwr.edu.pl

 SPECJALNOŚĆ: nauki historyczne
– archeologia, paleolit w Europie,
archeologia epoki kamienia
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski

Prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej

Tel: (22) 561 89 52
fax. (22) 561 88 08

r.czekalski@uksw.edu.pl

 SPECJALNOŚĆ: nauki teologiczne – katechetyka

ks-_czekalski_uksw

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie ks. prof. dr hab. Józef Stala

Prorektor ds. potencjału naukowego i współpracy międzynarodowej

Tel: (12) 421 84 16
(w godzinach dyżurów: poniedziałek 13.00-15.00)

rektorat@upjp2.edu.pl

 SPECJALNOŚĆ: pedagogika,
nauki teologiczne – katechetyka,
edukacja religijna, pedagogika
rodziny, nauki o rodzinie
ksstala_upjpii
Uniwersytet Zielonogórski prof. dr. hab. Giorgi Melikidze

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą

Tel: (68) 328 32 90,
fax. (68) 328 32 98

gogi@astro.ia.uz.zgora.pl

SPECJALNOŚĆ: astronomia,
fizyka – astrofizyka
uz_melikidze
Uniwersytet Jagielloński prof. dr hab. Szczepan Biliński

Honorowy Przewodniczący

szczepan.bilinski@uj.edu.pl

 

 SPECJALNOŚĆ: biologia
– biologia komórki, biologia rozwoju, embriologia, zoologia
bilinski_szczepan_uj
Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie prof. dr hab. Ryszard Dębicki

Honorowy Przewodniczący

ryszard.debicki@poczta.umcs.lublin.pl

SPECJALNOŚĆ: agronomia
– agrofizyka, gleboznawstwo
r_debicki_umcs
Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Izabela Sosnowska

Honorowy Sekretarz Komisji UKN

Izbela.Sosnowska@fuw.edu.pl

SPECJALNOŚĆ: fizyka –
metody jądrowe fizyki ciała stałego
Uniwersytet Warszawski
dr Izabela Skwira-Chalot

Sekretarz Komisji UKN

Tel.: (22) 55 32 656

Izabela.Skwira@fuw.edu.pl

 

SPECJALNOŚĆ: fizyka jądrowa – doświadczalnaI Skwira-Chalot
Uniwersytet Warszawski mgr Beata Kryśkiewicz

Asystent Sekretarza UKN

Tel: (22) 55 24 208 (9:00 -11:00),
(22) 55 24 053 (od 11:00 – 16:00)
Tel. kom.: 503 160 710

beatabest@adm.uw.edu.pl

 

 

Biuro Obsługi Badań UW,
Sekcja Obsługi Badań
WO UW
b_kryskiewicz_uw