Strony główne Uniwersytetów Członkowskich

 • Uniwersytet w Białymstoku  
  Ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14
  15-097 Białystok
  http://www.uwb.edu.pl
  NIP: 542-23-83-747
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5
  20-031 Lublin
  http://www.umcs.lublin.pl
  NIP: 712-010-36-92
 • Uniwersytet Gdański
  Ul. Bażyńskiego 1a
  80-952 Gdańsk
  http://ug.edu.pl/
  NIP: 584-020-32-39
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  ul. Żeromskiego 5
  25-369 Kielce
  http://www.ujk.edu.pl/
  NIP: 657-02-34-850
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  Ul. Dewajtis 5
  01-815 Warszawa
  http://www.uksw.edu.pl/
  NIP: 525-00-12-946
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Ul. H. Wieniawskiego 1
  61-712 Poznań
  http://www.amu.edu.pl
  NIP: 525-00-12-946
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika  
  Ul. Gagarina 11
  87-100 Toruń
  http://www.umk.pl/
  NIP: 879-017-72-91
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  
  Al. Racławickie 14
  20-950 Lublin
  skr. poczt. 129
  http://www.kul.lublin.pl
  NIP: 712-016-10-05
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  Ul. Oczapowskiego 2
  10-957 Olsztyn – Kortowo
  http://www.uwm.edu.pl/
  NIP: 739-30-33-097
 • Uniwersytet Warszawski  
  Ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
  00-927 Warszawa
  http://www.uw.edu.pl/
  NIP: 525-001-12-66