I posiedzenie UKN w VII kadencji 22 stycznia 2021 r

Uprzejmie informujemy, że I posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Nauki odbędzie się 22 stycznia 2021 w trybie zdalnym.

 

Program posiedzenia


9:30 – 10:00test połączenia


10:00 – 10:15


Powitanie, informacje wstępne


10:15 – 11:00 Informacje z MEN

dr Anna BUDZANOWSKA

Podsekretarz stanu MEN


11:00 – 11:45


Procedury związane z nadawaniem stopni i tytułów naukowych

prof. Grzegorz WĘGRZYN

Przewodniczący Rady Doskonałości Naukowej


11:45 – 12:00


przerwa


12:00 – 12:45


Projekt Polityki Naukowej Państwa

Dyskusja z udziałem dr. hab. Macieja DUSZCZYKA, prof. UW

Komitet Polityki Naukowej


12:45 – 13:45


Sprawy UKN

 


 

 

Posted in Spotkania w VII kadencji.