VI spotkanie UKN 20-22 października 2022 na Uniwersytecie Warszawskim

Uprzejmie informujemy, że VI posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Nauki odbędzie się w dniach 20-22 października 2022 na Uniwersytecie Warszawskim


PROGRAM POSIEDZENIA

Uniwersytet Warszawski

Wydział Fizyki UW (Kampus Ochota)
ul. Ludwika Pasteura 5, 02-093 Warszawa

20 października 2022 r. (czwartek)
od 14.00 Zakwaterowanie w Ibis Reduta, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 16, 02-366 Warszawa


19.00 Kolacja w Restauracji Włoskiej NAVONA, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 19


21 października 2022 r. (piątek)
8.00–9.00 Śniadanie w restauracji hotelowej


9.15 Przejście na miejsce obrad – Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki,

ul. Ludwika Pasteura 5, 02-093 Warszawa


9.30-14.15


OBRADY (Sala Rady Wydziału Fizyki UW)


9.30-9.45
  • Otwarcie Posiedzenia

prof. dr hab. Izabela Święcicka, przewodnicząca UKN

  • Powitanie gości

Prof. dr hab. Alojzy Nowak Rektor UW
Prof. dr hab. Zygmunt Lalak, Prorektor UW ds. badań

  • Przyjęcie porządku obrad

prof. dr hab. Izabela Święcicka


9.45-11.00
  • Ewaluacja działalności naukowej – podsumowanie

Prof. dr hab. Błażej Skoczeń,
Przewodniczący Komisji Ewaluacji Nauki


11.00-12.15
  • Wiadomości z Ministerstwa Edukacji i Nauki

Izabela Stępień, Dyrektor Departamentu Nauki MEiN

12.15-12.45 Przerwa kawowa


12.45-14.00
  • Europejskie stowarzyszenia naukowe na przykładzie Euroscience Open Forum

Dr Anna Budzanowska, członek zarządu EuroScience


14.00 Lunch na Wydziale Fizyki


15.15 Przejście  do hotelu


16.30–18.40 Wyjazd z hotelu autokarem
Zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego


18:40 Przejazd na uroczystą kolację


19:00 – 22:30 Uroczysta kolacja: ul. Krakowskie Przedmieście 64, 00-322 Warszawa


22:30 Powrót autokarem do hotelu


 

22 października 2022 r. (sobota)
8.00– 9.00 Śniadanie w restauracji hotelowej i wymeldowanie z hotelu


9.15 Przejście na miejsce obrad – Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki,ul. Ludwika Pasteura 5, 02-093 Warszawa


9.30–12.30


OBRADY  (Sala Rady Wydziału Fizyki UW)


9.30-11.00
  • Nadawanie stopni naukowych a wyniki ewaluacji działalności naukowej

Prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn,
Przewodniczący Rady Doskonałości Naukowej


10.30–11.00 Przerwa kawowa


11.00-12.00
  • SPRAWY BIEŻĄCE UKN I WOLNE WNIOSKI

12.30-13.30 Zamknięcie posiedzenia

Obiad na Wydziale Fizyki

 

 

Posted in Spotkania w VII kadencji.