VII spotkanie UKN 24 lutego 2023 na Uniwersytecie Warszawskim

Uprzejmie informujemy, że VII posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Nauki odbyło się w dniu 24 lutego 2023 na Uniwersytecie Warszawskim

Program posiedzenia UKN
9:30 – 10:00 Serwis kawowy
10.00-10.15 Otwarcie Posiedzenia

Prof. dr hab. Izabela Święcicka, Przewodnicząca UKN


Powitanie gości

Prof. dr hab. Alojzy Nowak, Rektor Uniwersytetu Warszawskiego

Prof. dr hab. Zygmunt Lalak, Prorektor ds. badań Uniwersytetu Warszawskiego


Przyjęcie porządku obrad

Prof. dr hab. Izabela Święcicka

10.15-11.30 Ewaluacja działalności naukowej – plany na przyszłość

Wiadomości z Ministerstwa Edukacji i Nauki

Prof. dr hab. Włodzimierz Bernacki, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Sekretarz Stanu

11.30 – 11.45 Przerwa kawowa
11.45-12.30 Ewaluacja działalności naukowej w latach 2017-2021 – podsumowanie

Prof. dr hab. Błażej Skoczeń, Przewodniczący Komisji Ewaluacji Nauki

12.30-13.10 Obiad
13.00-14.00 Współpraca pomiędzy Polską Akademią Nauk a uniwersytetami klasycznymi

Prof. dr hab. Marek Konarzewski, Prezes Polskiej Akademii Nauk

14.00-15.00 Sprawy bieżące UKN oraz wolne wnioski
15.00 Zamknięcie posiedzenia

Notatka prasowa UW: https://www.uw.edu.pl/posiedzenie-uniwersyteckiej-komisji-nauki-na-uw/

Posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Nauki na UW

Posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Nauki, 24.02.2023. Fot. J. Skrzeczkowski/UW.
Ewaluacja działalności naukowej była głównym tematem posiedzenia Uniwersyteckiej Komisji Nauki, które odbyło się 24 lutego na Uniwersytecie Warszawskim. W spotkaniu wziął udział prof. Włodzimierz Bernacki, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki.

Na Uniwersytecie Warszawskim członkowie Uniwersyteckiej Komisji Nauki (UKN) rozmawiali o ewaluacji działalności naukowej za lata 2017-2021 oraz o planach na przyszłość w zakresie oceny działalności prowadzonej w jednostkach naukowych. Jednym z tematów była także współpraca pomiędzy Polską Akademią Nauk a uniwersytetami. W spotkaniu wziął udział Włodzimierz Bernacki, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, który wygłosił wykład na temat planów na przyszłość związanych z oceną działalności naukowej.

Gospodarzami spotkania byli: prof. Alojzy Nowak, rektor UW, prof. Zygmunt Lalak, prorektor UW ds. badań i jednocześnie wiceprzewodniczący UKN oraz prof. Izabela Święcicka, przewodnicząca Uniwersyteckiej Komisji Nauki. W spotkaniu wzięli też udział m.in. prof. Błażej Skoczeń, przewodniczący Komisji Ewaluacji Nauki oraz prof. Marek Konarzewski, prezes Polskiej Akademii Nauk.

Uniwersytecka Komisja Nauki (UKN) jest jednostką powołaną przez Konferencję Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP). Jej siedzibą jest Uniwersytet Warszawski, ale posiedzenia odbywają się w różnych jednostkach naukowych. Komisja ma na celu prowadzenie działalności analitycznej, wymianę doświadczeń oraz opracowanie sposobów realizacji misji klasycznych uniwersytetów w obszarze działalności naukowo-badawczej, wdrażania wyników badań naukowych oraz współpracy międzynarodowej.

Posted in Spotkania w VII kadencji.