O Uniwersyteckiej Komisji Nauki

Z dniem 30 czerwca 2001 roku została powołana przez Konferencję Rektorów Uniwersytetów Polskich Uniwersytecka Komisja Programów Międzynarodowych (UKProM). Siedziba UKProM mieści się przy Uniwersytecie Warszawskim.

Na mocy Uchwały nr 258 Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich z dnia 5 marca 2011 roku w sprawie zmiany nazwy Uniwersyteckiej Komisji Programów Międzynarodowych, Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich postanowiła zmienić nazwę ,,Uniwersytecka Komisja Programów Międzynarodowych” na ,,Uniwersytecka Komisja Nauki”, aby odzwierciedlić rzeczywisty zakres działalności Komisji.

W związku z tym zmianie uległy odpowiednie zapisy Regulaminu Komisji.

Regulaminy archiwalne