Członkowie UKN 2020-2024

UCZELNIA Członek/Członkini UKN Specjalność
Uniwersytet w Białymstoku prof. dr hab. Izabela Święcicka
Prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej
Tel.: (85) 745 79 00
fax: (85) 745 79 04
prorektor.nauka@uwb.edu.pl
izabelas@uwb.edu.pl
SPECJALNOŚĆ: biologia-mikrobiologia

Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie prof. dr hab. Wiesław I. Gruszecki
Prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej
Tel.:  (81) 537 52 05
prorektor.nauka@umcs.pl;
wieslaw.gruszecki@umcs.pl;
Specjalności: fizyka  – biofizyka

Uniwersytet Gdański prof. dr hab. Wiesław Laskowski
Prorektor ds. Badań Naukowych
Sekretariat Prorektora:
tel. +48 58 523 20 41
fax +48 58 523 24 37
rektor_nauka@ug.edu.plwieslaw.laskowski@ug.edu.pl
Specjalności: nauki fizyczne – fizyka

Uniwersytet Jagielloński prof. dr hab. Piotr Kuśtrowski
Prorektor ds. badań naukowych
Tel.: (12) 663 11 42, 12 663 14 47
Faks: 12 422 66 65
prorektor.nauka@uj.edu.pl
piotr.kustrowski@uj.edu.pl
Specjalności: nauki chemiczne – kataliza heterogeniczna

 

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach prof. dr hab. Agnieszka Gałuszka
Prorektor ds. Nauki
Tel.: (41) 349 72 04
Prorektor.ds.Nauki@ujk.edu.pl
agnieszka.galuszka@ujk.edu.pl;
Specjalności: geologia, kształtowanie środowiska – biogeochemia, geochemia środowiska

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy prof. dr hab. Jarosław Burczyk
Prorektor ds. Nauki
Tel.: (52) 34 19 180
prorektor.nauka@ukw.edu.pl
burczyk@ukw.edu.pl
SPECJALNOŚĆ: biologia-genetyka populacyjna

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
prof. dr hab. Wojciech Wysota
Prorektor ds. Nauki
Tel.: (56) 611-42-28
prorektor-Wysota@umk.pl
wysota@umk.pl
Specjalności: geologia, geografia – geologia czwartorzędu, geomorfologia, sedymentologia

Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II s. dr hab. Beata Zarzycka, prof. KUL
Prorektor ds. nauki i kadr
Tel.: (81) 445 41 33
prorektor.nauka@kul.pl
beata.zarzycka@kul.pl;
Specjalność: psychologia

Uniwersytet Łódzki Prof. dr hab. Zbigniew Kmieciak
Prorektor ds. nauki UŁ
Tel.: (42) 635 40 04
pronauka@uni.lodz.pl;
zkmieciak@wpia.uni.lodz.pl
Specjalności: nauki prawne – prawo i postępowanie administracyjne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza prof. dr hab. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk
Prorektor ds. nauki
Tel.: (61) 829 41 60
kowalakm@amu.edu.pl
dkasia@wa.amu.edu.pl
Specjalności: nauki filologiczne – językoznawstwo angielskie

Uniwersytet Opolski prof. dr hab. Jacek Lipok
Prorektor ds. nauki
Pierwszy Zastępca Rektora
Tel.: (77) 541 59 04
rektorat@uni.opole.pl
jacek.lipok@uni.opole.pl
SPECJALNOŚĆ: agronomia, biotechnologia- chemia ekologiczna

Uniwersytet
Rzeszowski
prof. dr hab. Paweł Grata
Prorektor ds. Kolegium Nauk Humanistycznych
Tel.: (17) 872 14 94
prorektor.ch@ur.edu.pl
pgrata@ur.edu.pl
Specjalności: nauki historyczne – historia gospodarcza, historia społeczna, historia najnowsza Polski

Paweł Grata

Uniwersytet Szczeciński prof. dr hab. Andrzej Skrendo
Prorektor ds. Nauki
Tel.: (91) 444 11 61
pronauka@usz.edu.pl
andrzej.skrendo@usz.edu.pl
Specjalności: nauki filologiczne – literaturoznawstwo, historia literatury

Uniwersytet Śląski prof. dr hab. Michał Daszykowski
Prorektor ds. nauki i finansów
Tel.: (32) 359 14 50, 359 15 52
prorektorrf@us.edu.pl
michal.daszykowski@us.edu.pl
Specjalności: nauki chemiczne – chemometria, chemia analityczna, chemia teoretyczna

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie prof. dr hab. Jerzy Jaroszewski
Prorektor ds. polityki naukowej i badań
Tel.: (89) 523 35 67,  523 34 60
jerzyj@uwm.edu.pl
zmorze@uwm.edu.pl
SPECJALNOŚĆ: nauki weterynaryjne-farmakologia, fizjologia zwierząt

Uniwersytet Warszawski prof. dr hab. Zygmunt Lalak
Prorektor UW ds. badań
Tel.: (22) 55 20 350, fax 22 55 24 021
prorektor.nauka@adm.uw.edu.pl
Zygmunt.Lalak@fuw.edu.pl;
Specjalności: fizyka  -fizyka teoretyczna wysokich energii

Uniwersytet Wrocławski dr hab. Patrycja Matusz, prof. UWr
Prorektor ds. projektów i relacji międzynarodowych
Tel.: (71) 375 22 70
prorektor.projekty@uwr.edu.pl;
patrycja.matusz@uwr.edu.pl;
Specjalności: nauki o polityce  – stosunki międzynarodowe, polityka publiczna

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Ks. dr hab. Marek Stokłosa, prof. ucz
Prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej
Tel.: (22)561 89 52
m.stoklosa@uksw.edu.pl;
t.pawelska@uksw.edu.pl
Specjalności: nauki prawne  – sakramenty w prawie kanonicznym

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie ks. prof. dr hab. Tomasz Rozkrut
Prorektor UPJPII ds. nauki
Tel.: (12) 889 85 24
prorektorzy@upjp2.edu.pl
tomasz.rozkrut@upjp2.edu.pl
Specjalności: nauki prawne, nauki teologiczne  – kościelne prawo procesowe

Uniwersytet Zielonogórski dr hab. inż. Marcin Mrugalski, prof. UZ
Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
Tel.: (68) 328 32 90
ProrektorDN@uz.zgora.pl
M.Mrugalski@issi.uz.zgora.pl
Specjalności: automatyka i robotyka, informatyka  – sieci neuronowe, sieci komputerowe, diagnostyka procesów

Uniwersytet Jagielloński prof. dr hab. Stanisław Kistryn
Honorowy Przewodniczący
stanislaw.kistryn@uj.edu.pl
SPECJALNOŚĆ: fizyka – doświadczalna fizyka jądrowa, fizyka cząstek elementarnych

Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie prof. dr hab. Ryszard Dębicki
Honorowy Przewodniczący
ryszard.debicki@poczta.umcs.lublin.pl
SPECJALNOŚĆ: agronomia
– agrofizyka, gleboznawstwo
Uniwersytet Jagielloński prof. dr hab. Szczepan Biliński
Honorowy Przewodniczący
szczepan.bilinski@uj.edu.pl
SPECJALNOŚĆ: biologia
– biologia komórki, biologia rozwoju, embriologia, zoologia
Uniwersytet Warszawski prof. dr hab. Izabela Sosnowska
Honorowy Sekretarz Komisji UKN
Izbela.Sosnowska@fuw.edu.pl
SPECJALNOŚĆ: fizyka –
metody jądrowe fizyki ciała stałego
Uniwersytet Warszawski dr Izabela Skwira-Chalot
Sekretarz Komisji UKN
Tel.: (22) 55 32 656
Izabela.Skwira@fuw.edu.pl
SPECJALNOŚĆ: fizyka jądrowa – doświadczalna

Uniwersytet Warszawski mgr Beata Kryśkiewicz
Asystent Sekretarza UKN
Tel: (22) 55 24 208beatabest@adm.uw.edu.pl
Biuro Obsługi Badań UW,
Sekcja Obsługi Badań
WO UW