III posiedzenie UKN w VII kadencji 16 – 18 września 2021 na Uniwersytecie w Białymstoku

Uprzejmie informujemy, że II posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Nauki odbędzie się w trybie stacjonarnym w dniach 16 – 18 września 2021 na Uniwersytecie w Białymstoku.

PROGRAM SPOTKANIA

16 września 2021 r. (czwartek)
od 14.00 Zakwaterowanie w hotelu
19.00 Kolacja w restauracji hotelowej
17 września 2021 r. (piątek)
8.00–9.00 Śniadanie w restauracji hotelowej
9.15 Wyjazd do Uniwersytetu w Białymstoku, ul. Świerkowa 20 B
9.30–14.15 OBRADY (sala Senatu UwB)
9.30–9.45 Otwarcie Posiedzenia

  • Prof. dr hab. Izabela Święcicka, przewodnicząca UKN,  prorektor UwB ds. nauki i współpracy międzynarodowej

Powitanie gości

  • Prof. dr hab. Robert W. Ciborowski, rektor UwB

Przyjęcie porządku obrad

  • Prof. dr hab. Izabela Święcicka
9.45–10.45 INFORMACJE Z MINISTERSTWA EDUKACJI I NAUKI 

  • Jarosław Oliwa, Dyrektor Departamentu Budżetu i Finansów
10.45–11.15 Przerwa kawowa (hol przed salą Senatu)
11.15–14.15 EWALUACJA DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ

  • Prof. dr hab. Błażej Skoczeń, przewodniczący Komisji Ewaluacji Nauki (KEN)
  • Dr Jarosław Protasiewicz, dyrektor Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego (OPI PIB)
  • Marek Michajłowicz, zastępca dyrektora w OPI PIB
  • Małgorzata Wartacz, główny specjalista ds. ewaluacji w OPI PIB
14.15 Wyjazd do hotelu
14.45 Obiad w restauracji hotelowej
16.30–19.00 Zwiedzanie Białegostoku
19.00 Kolacja w restauracji Savoy (bezpośrednio po spacerze), ul. Kilińskiego 15
22.00 Powrót do hotelu
18 września 2021 r. (sobota)
8.00–9.00 Śniadanie w restauracji hotelowej i wymeldowanie z hotelu
9.15 Wyjazd do Uniwersytetu w Białymstoku
(Wydział Matematyki, ul. Ciołkowskiego 1 M)
9.30–12.30 OBRADY (sala Rady Wydziału Matematyki, nr 3009)
9.30–10.30 PROGRAMY NARODOWEJ AGENCJI WYMIANY AKADEMICKIEJ

  • Dr Grażyna Żebrowska, Dyrektor NAWA
10.30–11.00 Przerwa kawowa (sala nr 3050)
11.00–12.00 UNIWERSYTETY POLSKIE W RANKINGACH KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH

  • Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy
12.00–12.30 SPRAWY BIEŻĄCE UKN I WOLNE WNIOSKI
12.30–13.30  Zamknięcie posiedzenia oraz obiad w sali Feniks
(Uniwersyteckie Centrum Kultury, ul. Ciołkowskiego 1 N)

 

 

Posted in Spotkania w VII kadencji.