Kontakt

Sekretariat:

Uniwersytecka Komisja Nauki
Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
Audytorium Maximum, I piętro, pok. 19
NIP: 525-001-12-66

tel.: 22 55 24 208 (do 14:00),
e-mail: beatabest@adm.uw.edu.pl