II posiedzenie UKN w VII kadencji 16 kwietnia 2021

Uprzejmie informujemy, że II posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Nauki odbędzie się 16 kwietnia 2021 w trybie zdalnym.

Program posiedzenia:

9:30 – 10:00 test połączenia
10:00 – 10:05 Powitanie, informacje wstępne
10:05 – 11:35 Co słychać w MEiN
Prof. Włodzimierz BERNACKI
Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Monitorowania Wdrażania Reformy Szkolnictwa Wyższego, MEiN
11:35- 13:00 Co słychać w KEN
Prof. Błażej T. Skoczeń
Przewodniczący Komisji Ewaluacji Nauki
13:00 – 13:30 Sprawy UKN
Posted in Spotkania w VII kadencji.