IV posiedzenie UKN w VII kadencji 21 stycznia 2022 on-line

Uprzejmie informujemy, że IV posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Nauki odbyło się 21 stycznia 2022 w trybie zdalnym.

PROGRAM SPOTKANIA:

 • 9:30 – 9:45
  Test połączenia


 • 9:45 – 10:00
  Powitanie, informacje wstępne


 • 10:00 – 11:30
  Wiadomości z Ministerstwa Edukacji i Nauki
  – Tomasz Piotrowski, Zastępca dyrektora w Departamencie Nauki (DN)


 • 11:30 – 12:30
  Wiadomości z Rady Doskonałości Naukowej
  – Prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn, Przewodniczący Rady Doskonałości Naukowej


 • 12:30 – 13:30
  Wiadomości z Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  – Prof. dr hab. Stanisław Kistryn, Członek Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego


 • 13:30-13:45
  Sprawy UKN


Posted in Spotkania, Spotkania w VII kadencji.