Spotkanie UKN 16 – 17 stycznia 2020 na Uniwersytecie Warszawskim

Uprzejmie informujemy, że dziesiąte spotkanie UKN w VI kadencji odbyło się w dniach 16 – 17 stycznia 2020 na Uniwersytecie Warszawskim.

Programme

Thursday, 16th January
University of Warsaw – Faculty of Physics,  Pasteura 5, Sala Rady Wydziału Fizyki (0.22 – parter)

11.45 Meeting in the hotel lobby and the passage from the hotel to the Main Campus, 12:00 pm we will go by coach for lunch and deliberations to the Faculty of Physics, ul. Pasteura 5
12:30 Lunch
13.30 – 13.45 Welcome and introduction

Prof. Stanisław Kistryn, Dr hab. Maciej Duszczyk

13.45 – 14.30 Triple-I Doctoral Training – inspirations from Graduate Spirit

Prof. Liesbet van Zoonen, Dean Graduate School Social Sciences and Humanities, Academic Director LDE Centre for Big Open and Linked Data (BOLD) Cities, Chair in Popular Culture, Erasmus University Rotterdam

14.30 – 15.30 Discussion
15.30 – 16.00 Coffee break
16.00 – 18.00 Functioning of doctoral schools at classical universities in Poland and discussion about best practices
18:00 Transfer by coach to the hotel
19.40 Meeting in the hotel lobby and the passage from the hotel to the restaurant
20.00 Dinner: InFormal Kitchen, Plac Małachowskiego 2

Friday, 17th January
Uniwersytet Warszawski, Krakowskie Przedmieście 26/28, Pałac Kazimierzowski,
I piętro, Sala Senatu

9.30 – 10.15 Informacje z MNiSW

Dr Anna Budzanowska, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego

10.15 – 11.00 International Visibility Project – wnioski po Audycie Rankingowym Uczelni 2019 (raport wstępny)

Waldemar Siwiński, Prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy

11.00 – 11.30 Przerwa kawowa
11.30 – 13.00 Sprawy UKN
13.00 – 14.00 Lunch

 Odbyły się głosowania nad uchwałami:

Posted in Bez kategorii.