Spotkanie on-line 26 czerwca 2020

Spotkanie UKN on-line, piątek 26 czerwca 2020 w godzinach 10:00 – 14:00.

Program posiedzenia
Uniwersyteckiej Komisji Nauki
26 czerwca 2020

9:30 – 10:00 test połączenia
10:00 – 10:15  Powitanie, informacje wstępne
10:15 – 11:00 Informacje z MNiSW

dr Anna Budzanowska, Podsekretarz stanu, MNiSW

11:00 – 11:45 Informacje z RDN

prof. Grzegorz Węgrzyn, Przewodniczący Rady Doskonałości Naukowej

11:45 – 12:00 przerwa
12:00 – 12:45 Informacje z KEN

prof. Błażej Skoczeń, Przewodniczący Komisji Ewaluacji Nauki

12:45 – 13:45 Sprawy UKN

 

Posted in Spotkania.