Spotkanie UKN 19 stycznia 2018 na Uniwersytecie Warszawskim

Uprzejmie informujemy, że piąte spotkanie UKN w VI kadencji odbyło się 19 stycznia 2018 na Uniwersytecie Warszawskim!

Program posiedzenia
Uniwersyteckiej Komisji Nauki
19 stycznia 2018
Miejsce spotkania: Uniwersytet Warszawski
Adres: ul. Krakowskie Przedmieście 26/28,
00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski, I piętro, Sala Senatu

11.00 – 11.15 Powitanie
11.15 – 12.30 „Finansowanie nauki i szkolnictwa wyższego w roku 2018”

Dr hab. Sebastian Skuza, Podsekretarz stanu, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

12.30 – 13.15 „Podsumowanie konsultacji Ustawy 2.0”

dr Anna Budzanowska, Dyrektor generalny, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

13.15 – 14.00 lunch
14.00 – 14.45 „Kategoryzacja jednostek naukowych – status po odwołaniach”

Prof. dr hab. Maciej Zabel, Przewodniczący Komitetu Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

14.45 – 15.30 „System doradztwa science-for-policy w Polsce ?”

Prof. dr hab. Janusz Bujnicki, Komitet Polityki Naukowej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

15.30 – 16.00 Sprawy bieżące UKN

MATERIAŁY ZE SPOTKANIA (pdf):

Posted in Bez kategorii.