II Spotkanie UKN 2 marca 2017 na Uniwersytecie Warszawskim

Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28,
Wydział Historyczny, Sala Kolumnowa

Program posiedzenia Uniwersyteckiej Komisji Nauki
2 marca 2017

 

10:30 – 12:30

Trzy projekty założeń do nowej ustawy o szkolnictwie wyższym – prezentacja i dyskusja

prof. Marek Górski, Uniwersytet Szczeciński

 

12:30 – 13:30

 

lunch

 

13:30- 15:00

 

Dyskusja – kontynuacja

 

 

15:00- 15:30

 

Sprawy wniesione

 

Materiały: