Materiały prasowe autorstwa członków UKN

FA 02/2017 Silna kadra, silne uczelnie – prof. Stanisław Kistryn
FA 06/2017: Cel jak tęcza – prof. Stanisław Kistryn
FA 07-08/2017: Tradycja akademicka i „postępowa zachowawczość” – prof. Stanisław Kistryn, prof. Elżbieta Żądzińska, dr hab. Maciej Duszczyk, prof. Piotr Stepnowski, prof. Jacek Witkoś

Uwagi do projektu Ustawy 2.0 – dr Izabela Skwira-Chalot

FA 12/2017 Kategoryzacja i ustawa – prof. Stanisław Kistryn
FA 12/2017 Więcej uprawnień dla rady uczelni – prof. Marek Górski, prof. Jerzy Jaroszewski, prof. Stanisław Kistryn, prof. Elżbieta Żądzińska