Spotkanie UKN 2 marca 2017 na Uniwersytecie Warszawskim – prezentacja prof. Marka Górskiego „Założenia projektów ustawy 2.0”

Drugie spotkanie UKN w VI kadencji odbyło się w dniu 2 marca 2017 na Uniwersytecie Warszawskim.


PROGRAM

10:30 – 12:30 Trzy projekty założeń do nowej ustawy o szkolnictwie wyższym – prezentacja i dyskusjaprof. Marek Górski, Uniwersytet Szczeciński
12:30 – 13:30 lunch
13:30- 15:00 Dyskusja – kontynuacja

 

15:00- 15:30 Sprawy wniesione